بارندگي هاي اواخر بهمن ماه در مناطق جنوب غرب از جمله شهرستان خنج قابل ملاحظه خواهد بود

ساخت وبلاگ
چکیده : تاریخ انتشار خبر : سه شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر : 3859 خ... با عنوان : بارندگي هاي اواخر بهمن ماه در مناطق جنوب غرب از جمله شهرستان خنج قابل ملاحظه خواهد بود بخوانید :
تاریخ انتشار خبر : سه شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر : 3859

خنج نيوز- با جايگزيني هواي سرد قطبي وعقب نشيني  پرفشار جنب حاره از جنوب كشور به عرض هاي پائين تر وفعال شدن درياي سرخ وجبهه سوداني از اواخر بهمن ماه بويژه از 24بهمن ماه تا اواخر اسفند شاهد نفوذ زبانه ...

احتمال بارش هاي شديد وسيل آساتا ۳۵۰ميلمترازاين سامانه  دوراز انتظار نيستخنج نيوز- با جايگزيني هواي سرد قطبي وعقب نشيني  پرفشار جنب حاره از جنوب كشور به عرض هاي پائين تر وفعال شدن درياي سرخ وجبهه سوداني از اواخر بهمن ماه بويژه از ۲۴بهمن ماه تا اواخر اسفند شاهد نفوذ زبانه در ياي سرخ وجبهه سوداني به سمت مناطق جنوب غرب كشور در استاهاي خوزستان فارس بوشهر وهر مزگان فراهم شده است واگر در نقشه هاي پيش يابي تغييراتي ايجاد نشود بياري خدا بارندگي سال گذشته دوباره در جنوب تكرار مي شود

j

وشاهد نزول بارانهاي سيل آسادر مجموع درحد ۳۵۰ ميليمتر در منطقه خواهيم بودمدل هاي جهاني cfsو Gfs حاكي از گسترش جريانات مرطوب ومملو از بخار درياي سرخ به سمت ايران است ويقينا جريان فياضبخش خليج فارس ودرياي عمان نيز در اواخر بهمن ماه اين سامانه را تقويت خواهد كرد وشاهد بارش هاش در حد خطرناك خواهيم بود گفته مي شود ۲۴ تا ۳۰ بهمن ماه اوج فعاليت اين سيستم خواهد بود ودر اسفند ماه نيز تكرار خواهد شد  البته اين يك پيش بيني است وهر آن احتمال تغيير مسير ابر ها وجوددارد وافزايش يا كاهش ميزان بارش ها در خنج وجوددارد ولي بايد بخدا اميدوارد بودواينجا است  كه فرمايش قران عملي مي گردد

sil

f

هنگامي كه مردم نااميد شدند خداوند رحمتش را مي گستراند  پس جاي شكرش باقي است وبايد دسته جمعي  دعا كنيم وهمه باهم بعداز نزول رحمت الهي سجده شكر بجاي آوريم چون قران ما  پيامبر ما خلفاي ما امامان ما وعلماي به رحمت حق پيوسته ما هميشه بر انجام نماز طلب باران وتوبه استغفار تبليغ مي كردند واسلام ناب محمدي همان است كه در قران ما وسنت هاي نبوي وارد شده است

دفتر خبر خنج اعظمي

برچسب ها : ...
نویسنده : محمد رضا جوادیان بازدید : 16 تاريخ : پنجشنبه 12 بهمن 1396 ساعت: 19:40