گسب يك برتري ديگر شهر خنج در بين شهرستانهاي كل كشور

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

خنج نيوز – خنج در گذشته هاي نسبتا دور ودر زماني تمامي اطراف خنج را نخلستانهاي بلند قامت ودرختان گز وكنار احاطه كرده بودند مناطق جنوبي تر وشرقي همچون  لار ولامرد وبنادر به ما سرحدي مي گفتند وما لاري هاولامردي ...

شهرخنج با تبت دماي ۴۶ در جه ودر گرم ترين روزهاي تابستان امسال با۹۴ درجه  سليسيوس در فهرست گرم ترين شهرهاي كشور قرار گرفتخنج نيوز – خنج در گذشته هاي نسبتا دور ودر زماني تمامي اطراف خنج را نخلستانهاي بلند قامت ودرختان گز وكنار احاطه كرده بودند مناطق جنوبي تر وشرقي همچون  لار ولامرد وبنادر به ما سرحدي مي گفتند وما لاري هاولامردي ها وبندري ها را باعنوان گرم سيري مي شناختيم واون زمانها كه زمستانها اغلب روزها آبهارا يخ مي زد ودر تابستانها مردم روزها در دروازه ورودي خانه ها(دالون ) استراخت مي كردند در زمانهائيكه نيمه هاي دوم شهريور ومهر صبح ها هوا سرد بود مردم سرده ژائيز مي گفتند  دماي شهر خنج يا بهتر بگويم ده خنج ان روز حد اقل ۵تا ۷ در جه از لار ولامرد خنك تر بود ومن از زمان كودكي بياد دارم باد خنكي كه ازسمت نخلستانهادر تابستانها مي وزيد  وهر كس در نخلستان كپري داشت كه سرداب بود وبه يقين به مراتب هواخنك تر از كولرهاي گازي امروز بود ومردم شب ها در هواي خنك پشت بام ها مي خوابيدند اما مردم خود نخلستانها را به دست خود نابود كردند وبه ساختمانهي بتوني تبديل نمودند واغلب در ختان ازبين بردند وامروز دودش دارد به چشم همه ي مردم مي رود ودماي شهر خنج از لار ولامرد يعني جهنم فارس هم فراتر رفته وخنج ما شده است كوره جهنم ودر طي چندسال اخير  خنج اعلب به تنها ئي گرم ترين شهر فارس بوده وگاهي هم لار وخنج يا لامرد وخنج  باهم گرم ترين شهر فارس بودند اما اخيرا خنج ما پيشرفت كرده ودر رديف گرم ترين شهرهاي كشور در آمده است

a

a2

در طي چند روز گذشته در اخبار هواشناسي كشوري بعداز اعلام گرم ترين مراكز استانهاي كشور  چنين امده است گرم ترين مراكز شهرستانها ي كشورابادان ومهران با ۴۹ در جه وخنج در استان فارس با ۴۶ در جه گرم ترين شهر كشور هستند اگر روند قطع در ختان ونابودي نخلستانها در خنج ادامه يابد بطور يقين در طي كمتر ازيك دهه ديگر خنج ديگر محلي براي سكونت نخواهد بود وبايد خانه وكاشانه وملك واملاك كه دربرابر حرارت خورشيد نابود خواهد شد ترك كنيم وبه ديار ديگر كوچ نمائيم انهم معلوم نيست جائي بما بدهند يانه پس همگي در حفظ محيط زيست وترويج فضاي سبز با صرفه جوئي هرچه بيشتر در مصرف آب بكوشيم تازاين مرحله به سلامت بگذريم

دفتر خبر خنج اعظمي

نویسنده : محمد رضا جوادیان بازدید : 13 تاريخ : دوشنبه 30 مرداد 1396 ساعت: 12:46

فهرست وبلاگ